ALEKSANDRA PELĒČA – literārās prēmijas pasniegšana – Š.g.10.aprīlī plkst.18.00


Talsu Galvenajā bibliotēkā

ALEKSANDRA PELĒČA

literārās prēmijas pasniegšana

2010 – 2011

Piedalās grāmatu autori:

Arvīds Deģis, Antra Grūbe,

Lūcija Ķuzāne, Dzintra Žuravska

Elga Millere, Inta Eikina,

Juris Šironovs,Elmārs Šmelte,

Baiba Šuvcāne, Imants Tamsons,

Māra Zirnīte,

Jānis Zviedrāns, Zigurds Kalmanis.

Laipni  lūdzam !

1. Deģis, Arvīds. Mellsila pirāti : dēku romāns hercoga Jēkaba laikos / Arvīds Deģis ; māksl. noform. Roberts Blumbergs. – Rīga : Jumava, 2011. – 276 lpp.

Romāns vēsta par laiku no 1617. līdz 1660. gadam – patiesiem vēsturiskiem notikumiem Mellsilā ( Melnsilā), Rojā un Talsos, un tajā darbojas gan reālas, gan izdomātas personas. Sižeta pamatā Kurzemes piekrastes teika par pirātu vadoni Helmāru Tromelu…

2. Grūbe, Antra. Ne-pa-jokam . Talsos pirms ½ gadsimta / Antra Grūbe _ Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2010.- 252 lpp. : fotogr.

Grāmata raksturo dažādas dzīves jomas jomas PSRS laikā, kas notika Talsu pilsētā un rajonā 1960. gadā.

3. Pelēcis, Aleksandrs, 1920 – 1995. Ilgojums : nepublicētā dzeja / Aleksandrs Pelēcis ; Lūcijas Ķuzānes tekstu atlase ; Andas Arbidānes iekārtojums. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2010. – 185 lpp. : il., ģīm

4. Šironovs, Juris. Kāņciema Zēbergu dzimtas saknes / Juris Šironovs – Talsi : „Aleksandra Pelēča lasītava”, 2011. -160 lpp. : fotoattēli.

Par Zēbergu dzimtu Kurzemes mazciemā, Talsu novada Ģibuļu pagasta Kāņciemā.

5. Šmelte, Elmārs, 1928-. Oktes skola : [atmiņas] / Elmārs Šmelte ; red. Mārīte Šmelte ; Andas Arbidānes noform. ; Mārītes Šmeltes, Uģa Arbidāna foto. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2010. – 83, [2] lpp. : il., ģīm.

Oktes skolas „dzīvessstāstā” izgaismoti pagājušā gadsimta trīsdesmitie gadi, kas autors uzkrājis iespaidus, vērojumus, atmiņas par skolotājiem, skolas un klases biedriem. Aplūkoti arī pēdējie (1940. – 1970.) skolas pastāvēšanas gadi.

6. Šuvcāne, Baiba. Senais lībiešu ciems Kolka : [Kolkas ciema kultūrvēsture vairāku gadsimtu garumā] / Baiba Šuvcāne. – Rīga : Jumava, 2010. – 623 lpp. : il. – Personu rād.: 577.-584. lpp. ; Pielikumi: 585.-608. lpp. ; Vēstures avoti un lit.: 609.-616. lpp.

7. Tamsons, Imants. Skola atmiņās un stāstos : [atmiņas par Talsu vidusskolu no 1957.-1961.g.] / Imants Tamsons. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2011. – 141 lpp. : il. – Talsu v-sk. vēstures fotoatt.: 111.-123. lpp.

8. Virbu pagasts : Talsu rajons / sast. Elga Millere, Inta Eikina ; iev. aut. Sandra Pētersone. – [Talsi : b.i., 2010]. – 122 lpp. : il.

Virbi (Talsu novads, Latvija) Virbu pagasta dzīve laiku lokos.

9. Zirnīte, Māra, 1943-. Lībieši Ziemeļkurzemes ainavā / Māra Zirnīte ; redaktors Uldis Krasts ; angļu valodas tulkotāja Amanda M. Jātniece ; foto autori: Vaira Strautniece, Irēne Junkere, Māra Brašmane, Zigurds Vidiņš, Gunārs Janaitis. – [Rīga ] : Dabas aizsardzības pārvalde, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). – 107 lpp. : il., ģīm., karte ; 21 cm. – Bibliogr.: 13. lpp. un norādes parindēs. – M. Zirnīte grāmatā iepazīstina ar sešiem dzīvesstāstiem. Tajos raksturota dzīve 20. gadsimtā lībiešu zvejniekciemos.

10. Zviedrāns, Jānis,  Kalmanis, Zigurds. Lepra Ziemeļkurzemē /:[Talsu leprozorijas vēsture dokumentos un nostāstos]  Jānis Zviedrāns, Zigurds Kalmanis – Talsi :  „Aleksandra Pelēča lasītava”, 2011. – 147 lpp. : fotoattēli

11. Žuravska, Dzintra. Skarbajā krastā : [romānu cikls 7 grāmatās]. – Rīga : Sol Vita, [2007 – 2011].

Dz. Žuravskas romānu ciklā cauri ļaužu likteņiem atklājas zveinieku paaudzes Kurzemes līča piekrastē. No 19. gadsimta līdz mūsdienām.

Aleksandra Pelēča prēmijas pasniegšana notiks 2012. gada 10. aprīlī plkst. 18.00 Talsu Galvenajā bibliotēkā

No 26. marta līdz 10. aprīļa plkst. 12.00 balsošana par Aleksandra Pelēča prēmijai izvirzītajām grāmatām notiks:

Talsu Galvenās bibliotēkas lasitavā

Par kuru Aleksandra Pelēča literārās prēmijas pretendentu 2016. gadā jūs balsojat?

  • “Talsi – kalnu un ezeru pilsēta”, foto Ansis Druviņš (42%, 770 balsis)
  • “Tilts starp horizontiem”, Anna Skaidrīte Gailīte (26%, 467 balsis)
  • “Viena zeme, vieni ļaudis, nav vienāda valodiņ”, Lidija Leikuma (13%, 239 balsis)
  • “Dundznik valad”, Vilnis Mitlers (8%, 144 balsis)
  • “Senlolots sapnis”, Fricis Kristapsons (Vīksna) (6%, 103 balsis)
  • “Karavīra ceļš”, Guntars Ceravs un Jānis Vasiļevskis (2%, 41 balsis)
  • “Talsu Valsts ģimnāzijas neprātības un asprātības”, Antra Grūbe (1%, 21 balsis)
  • “Talsu dendroloģiskais parks”, Inta Metuzāle (1%, 18 balsis)
  • “Sauc par Vaidi mūsu ciemu”, Baiba Šuvcāne (1%, 13 balsis)

Kopā nobalsojuši: 1  816

Loading ... Loading ...