Aizvadīti Lielie lasīšanas svētki Talsos

Saulaini pavasarīgā 7. marta dienā, skanot dzīvespriecīgām bērnu balsīm un rosīgai kņadai , Talsu sporta namā aizvadīts «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas» ekspertu saiets «Lielie lasīšanas svētki Talsos». Kā ik gadu tajā pulcējās gan mazi, gan lieli lasīšanas eksperti no visa Talsu novada.

Lasītājus uzrunāja Bērnu nodaļas vecākā bibliotekāre Dzintra Kristapsone. Klātesošajiem tika veltīts atraktīvs Talsu novada pašvaldības runča Renāra un Pelēna sveiciens un Talsu novada domes priekšsēdētāja Anda Āboliņa uzruna.

Talsu sporta nama zāli piepildīja dzīvespriecīgas un zinātkāras bērnu un jauniešu balsis. Šogad Lasīšanas svētkus Talsos vadīja Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāres Dzintra Kristapsone un Sarma Niedrāja, kuras klātesošos iepazīstināja ar visaugstāko vērtējumu ieguvušajām grāmatām. Pasākuma laikā izskanēja katras grāmatas fragments, pēc kura lasītājiem grāmata bija jāatpazīst. Pasākuma norisi atraktīvi un daudzveidīgi papildināja Talsu pamatskolas skolēnu un pedagogu sagatavotie muzikālie priekšnesumi.

Tomēr galvenais un gaidītākais Lielo Lasīšanas svētku notikums arvien ir Talsu Galvenās bibliotēkas muzikālā dāvana čaklajiem lasītājiem – šajā reizē bērnu vokālā grupa “Dzeguzīte” klātesošajiem dāvināja dziesmas no grupas jaunākā veikuma “Putnu dziesmas”.

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas» pirmsākumi meklējami pirms vairāk kā 20 gadiem. Pieredze ņemta no Nīderlandes, ko Latvijā nolēma ieviest Bērnu literatūras centrs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Ekspertiem bija jāizlasa nominētās grāmatas kādā no vecuma kategorijām un tās jānovērtē. Attiecīgās grāmatas, kas katrai grupai ir citas, izvēlas īpaša komisija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2023. gada tops Talsu novada bibliotēkās:

5+ vecuma grupas grāmatu topa trijniekā iekļuva un 1. vietu ieguva Ievas Samauskas “Soliņš un miskaste”, 2. vietu – Rosi Boniljas “Kaimiņi”, bet 3. vieta tikusi Anetes Meleces grāmatai “Pazudušais miedziņš”.

9+ vecuma grupā 1. vietu ieguva Vitalijas Maksvītes “Bete un lidojošā dzimšanas dienas dāvana”, 2. vietu — Trīnu Lānas “Skeleta Juhana gaitas”, bet 3. vietu — Gaja Guna Ekle un grāmata “Brālis, kas nebija vajadzīgs”.

11+ vecuma grupā 1. vietu ieguva Dzintars Tilaks un “Zlatas ceļš”, 2. vietu — Rēli Rēnausas “Kā mans tētis atrada sev sievu”, bet 3. vietu grāmata “Ne den dīno šoko loko tīno”.

15+  vecumgrupā 1. vietu ieguva Inges Zarambaites “Melndzelmji”, 2. vietu — Silēna Edgāra un Pols Beorns ar grāmatu “Mūra dāma”, trešo — Jennijas Jēgerfeldes grāmata “Mana kolosālā dzīve”, bet vecāku žūrija lēma, ka šogad 1. vietu iegūst Delfine de Vigāna ar grāmatu “Bērni ir karaļi”.

 

Sirsnīgs paldies visiem iesaistītajiem un pasākuma atbalstītājiem!

Lasīšanas vadītājiem – bibliotekāriem un skolotājiem.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertiem.

Talsu sporta nama kolektīvam.

Talsu Pamatskolas pedagogiem un māksliniekiem.

SIA Nārone un kafejnīcai “Kursa”

Vokālajai grupai Dzeguzīte un vadītājai Dailai Martinsonei.