Aicinām uz kārtējo tikšanos sarunu ciklā “mazpilSētas stāstnīca”

Aldona Rudzinska

18. janvārī 13:00 Mazpilsētas stāstnīcā tiksimies ar Aldonu Rudzinsku, kuras mūžs ir cieši saistīts dzelzceļu, vēlāk – ar darbu kolhozā “Banga”. Aldonas ģimene 1940. gadā nonāk Ķūļciemā. Tā sākas Aldonas stāsts par tēvu – konditoru, kurš kūkas nomainījis pret dzelzceļu – strādājis uz mazbānīša un vēlāk – Stendes stacijā.

Tiešsaistē pieslēgties aicināts ikviens interesents TGB facebook lapā – https://www.facebook.com/TalsuGB

 

Iepriekšējos sarunu cikla pasākumu ierakstus vari skatīt ŠEIT.


“MazpilSētas stāstnīca”, tā ir iespēja brīvā, nepiespiestā sarunā satikt Talsu novadam nozīmīgus cilvēkus — rakstniekus, dzejniekus, aktierus, kultūras un sabiedriskos darbiniekus. Visdažādāko jomu pārstāvjus, kuru vārds un personība jau ir vai vēl tikai nākotnē tiks spilgti iezīmēts Talsu pilsētas un novada vēsturē. Tomēr sarunu cikla pamatmērķis ir iegūt un saglabāt vēsturei Talsu novadam nozīmīgu personību stāstus par sevi, ieskatoties pagātnē un šodienā, stāstus par savu laiku un vietu Talsos, par ceļu, kas veidojis un uzturējis personības radošo garu. Visas sarunas tiek ierakstītas un saglabātas audio un video formātā.