Aicinājums Talsu pilsētā un novadā dzīvojošajiem jaunajiem autoriem

            J A U N A J I E M  A U T O R I E M – eseju un tēlojumu rakstītmīļiem!

 

Laika posmā no 2018. gada 1. decembra līdz 2019. gada 1. martam Talsu  novadā dzīvojošie skolu  jaunieši aicināti piedalīties jau otrajā novadnieka dzejnieka FRIČA KRISTAPSONA (VĪKSNAS) VĀRDĀ NOSAUKTĀ literāro darbu konkursā, šoreiz par tēmu „Es savām acīm redzu …” 

Konkursa noteikumi:

  • Darbus vērtēs žūrija: novada literāti, skolotāji un kultūras darbinieki.
  • Vērtējuma rezultātā 1. vietas ieguvējam speciālbalva.
  • Divas veicināšanas balvas.
  • Darbam jābūt datorrakstā, burtu šrifts – Times New Roman, burtu lielums 12, bez jebkādām piedevām ( cakainiem ierāmējumiem, klāt pieliktām aplikācijām, smaidu sejiņām u. t. t.).
  • Darbi jāiesūta līdz 2019. gada 1. martam. Pasta adrese – Dārza ielā 1-18, Pastende, Talsu novads, LV-3251, e – adrese internetā: jurka24@inbox.lv.
  • Balvas iedibinātājs – novada vēstures pētnieks, grāmatu autors, dzejnieka Friča Kristapsona (Vīksna) radinieks un dzimtas koka zinātājs Juris Šironovs.
  • Balvu līdzfinansēšanā piedalās novada vēstures pētniece Dace Alsberga.

 

Literārās balvas pasniegšana Spāres muižā 2019. gada 15. martā plkst. 18.00.

Pasākuma apmeklētājus, vecākus, radus, draugus un skolasbiedrus priecēs mūzika un muižas gardie kliņģeri!         

     Ja rodas jautājumi zvanīt –  26012886 Juris

 

Dzejnieks un prozaiķis Fricis Kristapsons (literārie pseidonīmi Vīksna un Kārlis Krāce) dzimis 1918. gada 19. jūlijā Stendes Plaiskās (tagad Ģibuļu pagasts). Ir dzejnieces Paulīnas Bārdas brālēns. Mācījies Stendes pagasta Aizupju 1. pakāpes pamatskolā, 5. un 6. klase Talsu apriņķa pamatskolā. Šai laikā tiek publicēti viņa pirmie tēlojumi un dzejoļi, kuriem pats zīmējis ilustrācijas. Tālāk seko mācības Latvijas ev. lut.  baznīcas ģimnāzijā Rīgā. Jau ģimnāzijas laikā periodikā iespiesti Friča Kristapsona (Vīksnas) tēlojumi un dzejoļi. Ģimnāziju pabeidzis, viņš iestājas Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātē. 1940. gada pavasarī Frici iesauca kara dienestā, kur viņš piedzīvoja boļševiku okupāciju. Kara apstākļu dēļ Fricis Kristapsons uz laiku pārtrauca studijas un strādāja zāģētavā pie Talsu apriņķa Līču stacijas par rēķinvedi. 1942. gadā viņš atsāka mācības Latvijas Universitātē. Viens no pēdējiem zināmajiem viņa publicētajiem darbiem laikrakstā „Talsu Vārds” 1944. gada 6. jūlijs. 1944. gadā, mēnesi pirms studiju beigšanas, Frici Kristapsonu iesauca latviešu leģionā. Vasaras beigās Vidzemes austrumu pusē viņš gāja bojā.

2015. gada rudenī „Aleksandra Pelēča lasītava” izdevumā, klajā nākusi, Jura Šironova sarūpētā grāmata „Senlolots sapnis”. Tā vēsta par Friča Kristapsona (Vīksna) mūžu un likteni. Grāmatā izlasāma talantīgā dzejnieka un stāstnieka dzeja un proza, kur skaisti ievijas arī vairāku personību, Friča Kristapsona laikabiedru, atmiņu stāstījumi un publikācijas presē ( starp tiem arī cita mūsu dižā novadnieka Kārļa Draviņa (Zviedrija) atmiņas).