26. aprīlī Talsu Galvenajā bibliotēkā BURZIŅŠ no rīta desmitiem līdz vakara desmitiem

26. aprīlī Talsu Galvenajā bibliotēkā

BURZIŅŠ  no rīta desmitiem līdz  vakara desmitiem

/desmit gadi pagaidu telpās/

10.00               Bērnu kino rīts

11.00 – 13.00  Skaistumkopšanas noslēpumi

14.00               „Kurzemes Sēklu” prieks

17.00               Skaņu plašu un grāmatu izsole

18.00               „15 jukušu avju” stāsti  tekstā un bildēs. Stāsta grāmatu autore un ceļotāja Elvita Ruka

                        Viktorīnas. Mūzika. Ugunskurs.

                        Ļoti gaidām!