26. aprīlī plkst. 18.00 Tikšanās ar ceļotāju Elvitu Ruku „15 jukušu avju” stāsti bildēs un tekstā.

10. aprīlī notika Aleksandra Pelēča literārās prēmijas pasniegšanas sarīkojums. Žūrijas komisijas lēmums – Aleksandra Pelēča literāro prēmiju piešķirt Baibai Šuvcānei par grāmatu „Senais lībiešu ciems Kolka”. Vislielāko atzinību no lasītājiem, kuri izmantoja internetu, lai nobalsotu par savu grāmatu, saņēma Juris Šironovs par grāmatu „Kāņciema Zēbergu dzimtas saknes” un saņēma balvu no grāmatnīcas „Vanema”. Balsošana notika arī bibliotēkas lasītavā, kur lielāko balsu skaitu saņēma Baiba Šuvcāne. Balvu pasniedza „Talsu Vēstis” redakcija. Talsu novada dome savu simpātiju balvu pasniedza Antrai Grūbei par grāmatu „Ne-pa-jokam.Talsos pirms1/2 gadsimta”.