Sākas Aleksandra Pelēča 2016. gada literārās prēmijas kandidātu apzināšana.

Ir pagājis gads kopš grāmatas “Sirds uz rampas” – Krišjāņa Valdemāra Talsu Tautas teātra vēsture (V.Kukute) un “Talsu slimnīca” (J.Zviedrāns) sadalīja godu un kļuva par Aleksandra Pelēča 2015.gada prēmijas laureātēm. Un arī pagājušais gads ir bijis bagāts izdevumiem, kas nesuši mūsu pilsētas, novada, reģiona zīmi.
Talsu novada dome par godu Aleksandra Pelēča (1920 – 1995) 80 gadu jubilejai 2000. gadā iedibināja tradīciju piešķirt literāro prēmiju literāro darbu autoriem par ieguldījumu A.Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadam.
Aleksandra Pelēča literārā prēmija tiek piešķirta vienam novadu autoram par izcilu literāru darbību, kas ir dziļi saistīts ar sava laikmeta un sava novada norisēm un kurš ieguvis Prēmijas pretendentu izvērtēšanas komisijas augstāko vērtējumu.
Prēmijas pasniegšanas pasākums notiks 10. aprīlī Talsu Galvenajā bibliotēkā.

Aicinām līdz 5. martam rakstiski ieteikt un iesniegt pašvaldības Apmeklētāju centrā literāros darbus, kuri atbilst prēmijas nolikumam, bet kurus nav izvirzījusi Talsu Galvenā bibliotēka.

Talsu Galvenā bibliotēka Aleksandra Pelēča 2016. gadā literārai prēmijai izvirzījusi grāmatas:

 

Dundznik valad

“Dundznik valad”, Vilnis Mitlers

Dundadznieks Vilnis Mitlers (1930 – 2012) mūža nogalē dāvināja Kubalu skolai – muzejam savu turpat 20 gados apkopoto izloksnes vārdu, atmiņu stāstu un izteicienu krājumu. Ievērojot autora novēlējumu, šajā izdevumā lasītājam piedāvā iepazīt 20. gadsimta dundzinieku sarunvalodu. Izdevumā iekļautā skaidrojošā vārdnīca ietver ap 3700 vārdu un izteikumu ar valodas paraugiem, tekstu krājums – 51 nostāstu un autora piedzīvoto notikumu pierakstu, izteicienu apkopojums – ap 430 sakāmvārdu un parunu. Izdevums izdots kā “Kubalu skolas-muzeja raksti III”, sastādījis Ivars Abajs.

Karavīra ceļš

 

“Karavīra ceļš”, Guntars Ceravs un Jānis Vasiļevskis

Grāmata, kas stāsta par Latviešu leģiona virsleitnantu Teodoru Kalnāju, kurš bija 19. divīzijas 44. pulka rotas komandieris. Otrā pasaules kara beigu posmā bijis pulka komandiera adjutants un sevišķu uzdevumu virsnieks. Laidzes pagastā dzimušais Teodors Kalnājs, būdams vien 20 gadu vecs, apāva karavīra zābakus, lai 1935. gadā pievienotos 11. Dobeles kājnieku pulkam. Karavīra gods ir bijis viņa dzīves ceļa mēraukla. Izdevējs – “Aleksandra Pelēča lasītava”.

viena zeme

 

“Viena zeme, vieni ļaudis, nav vienāda valodiņ”,

Unikālais izdevums satur aptuveni 100 dažādu latviešu valodas izlokšņu paraugus ar ierakstu atšifrējumu vienkāršotā fonētiskā pierakstā. Teicēju atmiņu stāstījumi noklausīti dažādās Latvijas pusēs un aptver daudzveidīgus tematus. Tos papildina folkloras materiāli. Izskan daudzas un dažādas izloksnes, kuras vēl tiek lietotas vai nesen vēl bija dzirdamas – starp dažādu Latvijas izlokšņu strautiņiem dzirdamas Dundagas, Pastendes, Vandzenes puses izloksnes, arī mūsu dižā stāstniece Alma Makovska.
Šo darbu valodniece, kultūrvēsturniece, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedras profesore Lidija Leikuma, kura latviešu valodai veltījusi savu dzīvi. Viņai palīdzējis demogrāfs, latviskā mantojuma glabātājs Ilmārs Mežs. Savus materiālus izdevumam atvēlējuši arī Māra Zirnīte, Dace Markus un Daiga Straupeniece, daudzus teicējus ierakstījuši LU studenti. Izdevusi izdevniecība “Upe tuviem un tāliem”.

Neprātības

 

“Talsu Valsts ģimnāzijas neprātības un asprātības”, Antra Grūbe

Antras Grūbes grāmatā «Asprātības un neprātības», var uzzināt, ka pagājušā gadsimta 50. gados skolā aktuāla bijusi mājputnu audzēšana un zemes iekopšana, bet 80. gados, lai nonāktu nepatikšanās, atlicis vien uzvilkt brūnu, nevis tumši zilu uzvalku. Grāmatas autore apkopojusi dažādus amizantus notikumus un jokus no skolas sadzīves laika posmā no 20. gadsimta 20. gadiem līdz mūsdienām. Tekstu papildina fotogrāfijas, skolotāja Friča Makstnieka karikatūras un skolas absolventes Ilgas Lēmanes ilustrācijas. Šī grāmata ir kā turpinājums 2014.gada “Asprātības un neprātības”. Izdevējs – “Aleksandra Pelēča lasītava”.

Talsu dendroloģiskais parks

 

 

“Talsu dendroloģiskais parks”, Inta Metuzāle

Pirmreizējs un plašs pētījums Talsu pilsētas vēsturē – monogrāfija par Talsu pilsētas dendroloģisko parku. Pateicoties autores – Intas Metuzāles ¬zināšanām un ilggadējai prasmīga darba pieredzei daiļdārzniecībā, grāmatā atspoguļota parka vēsture no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām, publicēts pilns parkā sastopamo koku un krūmu sugu apraksts ar nosaukumiem latviešu un latīņu valodās, papildināts ar ilustratīvo materiālu no pašas fotografētām un arī senām Talsu pastkartēm no novadpētnieku kolekcijām. Izdevējs – “Aleksandra Pelēča lasītava”.

Talsi

 

“Talsi – kalnu un ezeru pilsēta”, foto Ansis Druviņš, sast. Uldis Lakševics

Lai Talsu iedzīvotāji atcerētos novadnieku, kurš iemūžinājis pilsētas kultūrvēsturi, ainavas un cilvēkus savās skaistajās fotogrāfijās, viņa mazdēls Uldis Lakševics izveidojis apjomīgu fotogrāfiju albumu, iekļaujot arī sava vectēva dzīves aprakstu. Dizainu veidojusi Anša Druviņa mazmazmeita Agnese Lakševica. Pateicoties šiem fotoattēliem varam izzināt, kā laika gaitā, dažādu iemeslu, situāciju un valsts attīstības procesu ietekmē mainījusies un attīstījusies Talsu pilsēta un tās apkārtne. Albums izdots ar Talsu novada muzeja un Talsu novada pašvaldības atbalstu.

Vaide

 

“Sauc par Vaidi mūsu ciemu”, Baiba Šuvcāne

Grāmata ir kā loģisks turpinājums agrāk veiktajiem pētījumiem un sarakstītajām grāmatām par lībiešiem, viņu tradicionālo kultūru, dzīves veidu, vēsturi, mājvietām Ziemeļkurzemes jūrmalā, ko veidojušas autores Valda Marija Šuvcāne un Baiba Šuvcāne. Grāmatā ir atspoguļota viena no Ziemeļkurzemes paša lībiskākā ciema dzīve vairāku gadsimtu garumā un veltīta vienam no Dundagas lībiešu jūrmalas ciemiem – Vaidei un tās ļaudīm. Izdevējs – izdevniecība “Lauku Avīze”

Senlolots sapnis

 

“Senlolots sapnis”, Fricis Kristapsons (Vīksna)

Fricis Kristapsons, dzimis Stendes pusē 1918. gadā – Latvijas valsts dibināšanas laikā, gāja bojā 1944. gadā, kad tika iesaukts karadienestā latviešu leģionā. Grāmatas sastādītājs Juris Šironovs grāmatā iekļāvis gan Friča liriku, gan atmiņu pierakstus par piedzīvoto un satiktajiem cilvēkiem, gan laikabiedru un radinieku atmiņas par viņu. Izdevējs – “Aleksandra Pelēča lasītava”.

tilts

“Tilts starp horizontiem”, Anna Skaidrīte Gailīte

Stāsts par Faniju Budovsku, garīgi bagātu un stipru sievieti, par viņas senčiem Kolkas zemesragā, kur Dižjūra satiekas ar Mazjūru un viņas dzimtas sievietes izdzīvojušas savu laimi un ciešanas, par Fanijas bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem, par mīlestības tiltu, kas vieno šo ļaužu horizontus. Grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Fanijas Budovskas, Skaidrītes Smildziņas-Budovskas un Evijas Rodkes Sproģes personiskā arhīva.

 

 

Lasītāju balsošana notiks pēc visu pretendentu apzināšanas, no 10.marta līdz 5.aprīlim, bibliotēkas mājas lapā, novada mājas lapā talsi.lv, bibliotēkas sociālajos profilos. Savu balsi lasītāji varēs nodot arī Talsu Galvenās bibliotēkas lasītavā.